Centrale stemopneming

De gemeente Hellendoorn kiest bij de verkiezingen voor zogenaamde Centrale Stemopneming.

Dat betekent dat per stembureau op de verkiezingsdag alleen de stemmen per partij worden geteld.

De dag na de verkiezingen worden alle stemmen nog eens geteld. Die telling op 7 juni gebeurt in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau, in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal. Daar kunt u dus als belangstellende gewoon bij zijn. 

De wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen beoogt de kans op fouten te verkleinen en de telling nog transparanter te maken voor inwoners. Hellendoorn maakt van de mogelijkheden van die wet graag gebruik.