N35 Wijthmen – Nijverdal

Maatregelen verkeersveiligheid

De N35 is een belangrijke verbinding tussen de regio Zwolle en Twente. De weg heeft niet het karakter dat daar bij past. Er zijn knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan. Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken daarom samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Voor de gemeente Hellendoorn gaat het om twee maatregelen; bij de Stationsweg in Haarle komt een circulair viaduct en er komen twee viaducten over de N35 voor fietsers, voetgangers en ruiters.

Circulair viaduct Stationsweg Haarle

Met het viaduct kan de N35 worden overgestoken. Dit is veiliger omdat er dan geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt met de N35 meer is. Ook fietsers hoeven dan niet meer tussen het drukke verkeer door de weg over te steken. Het viaduct is circulair. Dat wil zeggen dat het duurzaam is en na gebruik weer gedemonteerd, verkocht of hergebruikt kan worden. Er is gekozen voor een viaduct rekening houdend met mogelijke verdere aanpassingen aan de N35 in de toekomst. Het eindbeeld is namelijk dat de N35 verbreed wordt naar 2×2 rijstroken in de toekomst.

Fietsbruggen over de N35

Tussen Haarle en Nijverdal worden twee viaducten over de N35 aangelegd voor fietsers, voetgangers en ruiters. De viaducten krijgen een natuurlijke uitstraling, daarmee worden deze viaducten goed ingepast in de omgeving. De viaducten worden gebouwd ter hoogte van de Paarse Poost in Nijverdal en een ter hoogte van de  Oude Deventerweg in Haarle. Met deze viaducten vergroten we de veiligheid voor gebruikers bij het oversteken van de N35 op deze veel gebruikte recreatieve fietsroutes binnen onze gemeente.

Stand van zaken (maart 2024)

De nadere uitwerking van deze projecten Stationsweg en De Nieuwe Verbindingen is nog in volle gang. Het bestemmingsplan voor deze projecten is in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Rijkswaterstaat.

De MIRT-verkenningsstudie Wijthmen-Nijverdal (een studie om de weg in beide richtingen uit te breiden met een extra rijstrook) werd eind juni 2023 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat uitgesteld. De maatregelen aan de N35 om de verkeersveiligheid te verbeteren vallen niet onder deze verkenningsstudie en gaan dus wel door.