Gemeenteraad verplaatst inspraakmoment azc naar na de zomer

28 juni 2024, 16:40

Het zogenoemde inspraakmoment over het beoogde asielzoekerscentrum (azc) aan de Noordelijke Hoofddijk in Nijverdal is verplaatst naar na de zomer. Ook de twee raadsvergaderingen die in de maand juli plaats zouden vinden over dit onderwerp schuiven door.

De inspraakbijeenkomst in sporthal Kruidenwijk stond eerder gepland voor vrijdag 28 juni. Vanwege organisatorische en veiligheidsredenen is op woensdag 26 juni besloten de bijeenkomst te verplaatsen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er niet genoeg tijd is om een nieuw inspraakmoment te organiseren voor het zomerreces van de gemeenteraad.  

Het zomerreces is een periode tijdens de zomer waarin de gemeenteraad geen vergaderingen houdt.

Begrip

In een gezamenlijk statement laten de fractievoorzitters weten dat zij het betreuren dat zij dit besluit hebben moeten nemen. ,,We begrijpen immers dat dit teleurstellend is voor onze inwoners. Tegelijkertijd heeft de politie een duidelijk signaal afgegeven en staat veiligheid voor onze inwoners wat ons betreft voorop. We vragen hierin om begrip.”

Er is serieus gekeken naar de mogelijkheid om het inspraakmoment op korte termijn alsnog te laten plaatsvinden in de Kruidenwijk.

 ,,Organisatorisch bleek dit voor de gemeenteraad niet haalbaar,” stellen de fractievoorzitters in hun statement.  ,,Hoewel uitstel niet ideaal is, geloven we dat het na de zomer een betere kans geeft om een goed georganiseerde bijeenkomst te houden.”

Raadsvergadering

De fractievoorzitters hebben dit vrijdag samen besloten. ,,Dit was unaniem. Het betekent ook dat het raadsdebat dat gepland stond op maandag 1 juli en de raadsvergadering op maandag 8 juli worden verplaatst.”

De nieuwe datum voor het inspraakmoment wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Waarom een inspraakmoment?
De gemeenteraad wil graag van inwoners horen hoe gedacht wordt over de locatie voor het beoogde asielzoekerscentrum in Nijverdal. Op dinsdag 12 maart 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders een agrarisch perceel aan de Noordelijke Hoofddijk in Nijverdal aangewezen als locatie waar een azc kan komen. Deze locatie grenst aan de Kruidenwijk.

Dit besluit heeft het college genomen op basis van een zogenoemd toetsingskader dat de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. In het toetsingskader staan criteria vermeld waaraan een azc of locatie moeten voldoen.

Het college wil nu verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het gevolgde proces en de locatiekeuze. Ook vraagt het college aan de gemeenteraad om bevestiging van het correct volgen van het toetsingskader. Voordat de gemeenteraad zich hierover uitspreekt, wil de gemeenteraad inwoners de mogelijkheid bieden tot inspraak. Daarom wil de gemeenteraad een inspraakmoment organiseren in de Kruidenwijk.

Gezamenlijk statement
,,Dit besluit is teleurstellend voor onze inwoners. Dat begrijpen wij. Als fractievoorzitters betreuren wij het dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Tegelijkertijd heeft de politie een duidelijk signaal afgegeven en staat veiligheid voor onze inwoners wat ons betreft voorop. We vragen hierin om begrip. Organisatorisch bleek het niet haalbaar om de bijeenkomst op korte termijn alsnog te laten plaatsvinden. Hoewel uitstel niet ideaal is, geloven we dat het na de zomer een betere kans geeft om een goed georganiseerde bijeenkomst te houden. Dit besluit is unaniem genomen. Het betekent ook dat het raadsdebat dat gepland stond op maandag 1 juli en de raadsvergadering op maandag 8 juli worden verplaatst.”
– Fractievoorzitters gemeenteraad Hellendoorn