Alcohol schenken of verkopen

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Schenkt u bij een evenement zwak-alcoholhoudende drank, dan vraagt alleen u een tijdelijke ontheffing aan.

Benieuwd of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningchecker.

 1. U neemt contact op met de gemeente om een intakegesprek te plannen.
 2. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt de benodigde documenten die u bij de aanvraag moet inleveren.
 3. Uw aanvraag wordt beoordeeld. Blijkt tijdens het beoordelen van de aanvraag dat deze niet compleet is, dan kan u eenmalig om aanvullende informatie worden gevraagd. Levert u deze informatie niet of niet tijdig aan, dan moet de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stellen. U bent dan wel leges verschuldigd.

De kosten bedragen voor:

 • het aanvragen van een alcoholvergunning: € 530,75
 • Wijziging vergunning door bouwtechnische veranderingen: € 191,15
 • Toevoegen leidinggevende(n): € 191,15

Wanneer u de aanvraag niet binnen de gestelde termijn indient, is een goede beoordeling niet mogelijk. Om uw aanvraag toch te kunnen afhandelen is een spoedbehandeling nodig. Hiervoor gelden extra kosten.

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
  • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Vraagt u een paracommerciële vergunning aan, dan wordt de ontwerpvergunning 6 weken ter inzage gelegd. Hiertegen kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna kan de definitieve vergunning worden verleend. Daardoor duurt deze procedure langer.

Een wijziging op de vergunning moet u binnen 30 dagen aan de gemeente doorgeven. Een wijziging kan zijn:

 • bouwtechnische verandering;
 • nieuwe leidinggevende;
 • toevoegen van het terras.

Wilt u de ondernemingsvorm wijzigen, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit binnen 30 dagen bij de gemeente via het formulier ‘Verklaring leidinggevende’. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

Heeft u het terras groter gemaakt, heeft u een aanbouw laten plaatsen of heeft er een andere wijziging plaatsgevonden in uw bedrijf. Dan moet de alcoholvergunning worden aangepast. U kunt hiervoor een melding indienen bij de gemeente. U ontvangt dan (na goedkeuring van de wijziging) een aangepaste vergunning. Let op dat de wijziging moet voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit, dit is vooral voor de ventilatie van belang.

Wanneer u een aanvraag doet voor een horecabedrijf of een slijterij, moet u bij een aanvraag alcoholvergunning ook het formulier Wet Bibob inleveren. De Bibob-toets is onderdeel van uw aanvraag. In het formulier staat aangegeven welke documenten u als bijlage moet inleveren.