Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Ook in de gemeente Hellendoorn hebben we daardoor steeds vaker last van extreem weer: hevigere regenbuien met wateroverlast tot gevolg, langere perioden van droogte en hetere zomers.  Dat raakt onze leefomgeving, de natuur, de landbouw, onze gezondheid en drinkwatervoorraad. Gelukkig kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Helpt u mee?

We kunnen onze omgeving aanpassen aan deze veranderende omstandigheden, dit noemen we klimaatadaptatie: het inrichten van onze leefruimte om beter voorbereid te zijn op de veranderingen van het klimaat. Natuurlijke oplossingen hebben de voorkeur, om daarmee de stad groener te maken en de biodiversiteit te verhogen.

De meeste oplossingen zijn niet ingewikkeld of duur. Samen met de gemeente maken steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven onze leefomgeving groener, veiliger en gezonder. Voor nu én later. Asfalt, bestrating, beton en tegels zorgen ervoor dat het regenwater niet de grond in kan zakken. Terwijl de grond verdroogt en planten verdorren, komt het regenwater via goten en regenpijpen in het riool terecht. Het riool kan al dat water niet aan, dus loopt het de straten in en zorgt het daar voor overlast. Een versteende omgeving houdt bovendien hitte vast en is niet goed voor de biodiversiteit.

De meeste oplossingen zijn niet ingewikkeld of duur. Samen met de gemeente maken steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven onze leefomgeving groener, veiliger en gezonder. Voor nu én later. Asfalt, bestrating, beton en tegels zorgen ervoor dat het regenwater niet de grond in kan zakken. Terwijl de grond verdroogt en planten verdorren, komt het regenwater via goten en regenpijpen in het riool terecht. Het riool kan al dat water niet aan, dus loopt het de straten in en zorgt het daar voor overlast. Een versteende omgeving houdt bovendien hitte vast en is niet goed voor de biodiversiteit.

Dit doet de gemeente

Om in te spelen op de klimaatverandering moeten we onze omgeving flink aanpassen. Wij nemen maatregelen in de openbare ruimte om wateroverlast te voorkomen en verdroging van de bodem tegen te gaan. We willen dat regen zoveel mogelijk de grond in kan op de plek waar het valt. Hierin werken we o.a. samen met inwoners, waterschappen en bedrijven.

Projecten waarbij wij werken aan klimaatadapatie:

  • Kuperserf
  • Centrum Nijverdal
  • Noetselerweg
  • Henri Dunantplein – hier wordt in april verplaatspaar groen neergezet om biodiversiteit te versterken en schaduw aan te brengen
  • Vergroenen schoolpleinen

Zelf aan de slag!

Als huiseigenaar of huurder kunt u ook een belangrijke rol spelen bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.  Hiervoor kunt u verschillende maatregelen nemen.  Door tegels te vervangen door groen kan regenwater beter in de grond wegzakken. Bomen en planten zorgen voor afkoeling en  vogels, vlinders en bijen voelen zicht meer bij u thuis. Dus: tegels eruit, groen erin. Kies de juiste plant op de juiste plek. Koppel de regenpijp af. Open een insectenhotel. Groene vingers of niet, groot of klein budget: met uw tuin maakt u het verschil.   

Op de afbeelding is een overzicht te zien van de klimaatverandering in Overijssel. De gevolgen van klimaatverandering zijn in kaart gebracht.