Noordzuidverbinding Hellendoorn Zuid en Hulsen

De Noordzuidverbinding in de gemeente Hellendoorn is een rondweg rondom de kernen Hellendoorn, Hulsen en de Kruidenwijk. Deze verbinding loopt vanaf de N35 ter hoogte van Nijverdal Oost naar de Ommerweg in Hellendoorn.

In feite maakt de Noordzuidverbinding deel uit van de N347. Die loopt van Rijssen naar Ommen en doorkruist Nijverdal en Hellendoorn. De afgelopen jaren zijn in Nijverdal en Hellendoorn daarvoor al nieuwe wegdelen aangelegd zoals de Baron van Sternbachlaan en de Haersingel. Op twee delen leidt de verwerking van het verkeer nog tot problemen, te weten op de Reggeweg in Hellendoorn en de Collenstaartweg in Hulsen.

Voor de wegdelen Hellendoorn Zuid en Hulsen zijn schetsontwerpen gemaakt. In 2018 en 2019 zijn er inloopavonden geweest om die schetsontwerpen van beide wegdelen met alle belangstellenden te delen. In december 2022 zijn de uitgewerkte ontwerpen van deze wegvakken tijdens een inloopbijeenkomst getoond. Deze ontwerpen vormen de basis voor wat er in 2023/2024 zal worden aangelegd.

Een aantal keren per jaar komt een nieuwsbrief uit zodat alle omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project. De laatste presentatietekeningen en de nieuwsbrieven kun je hieronder bekijken.

Nieuwsbrieven

Planning

Beplantingsplannen

Presentatietekeningen